• 3 EKIM 2017
  • 0

  İkamet İzni Çeşitlerine Göre İlk Başvuru ve Uzatma Başvurusu Videoları

  KISA DÖNEM İKAMET İZNİ (İLK BAŞVURU) KISA DÖNEM İKAMET İZNİ (UZATMA BAŞVURUSU) AİLE İKAMET İZNİ (İLK BAŞVURU) AİLE İKAMET İZNİ (UZATMA BAŞVURUSU) ÖĞRENİ İKAMET İZNİ (İLK BAŞVURU) ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ (UZATMA BAŞVURUSU) UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ (İLK BAŞVURU)  

  • 8 MART 2017
  • 0

  İkamet İzni Belgesi – Harç Miktarları

  Yabancılara verilecek ikamet izni ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları: İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir. 210 sayılı Kanuna ekli “Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan yabancılar için ikamet

  • 14 MART 2017
  • 0

  İkamet İçin İstenen Belgeler

  İLK VE GEÇİŞ RANDEVULARINDA İSTENECEK BELGELER 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER  İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz

  • 22 OCAK 2017
  • 0

  Hastanelerin Refakatçı Politikası

  ✦ Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. ✦ Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır. ✦ Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. ✦ Refakatçi için Servis sorumlu hemşiresi tarafından bir refakatçi kartı verilir. ✦ Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. ✦ Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır. ✦