• 7 HAZIRAN 2016
  • 0
  Hastabakıcılık Nedir? Hasta Bakıcı Ne İş Yapar?

  Hastabakıcılık Nedir? Hasta Bakıcı Ne İş Yapar?

  Hastabakıcılık; Bir hastalığın iyileştirilmesinde, doktorun öğütlerini yerine getirip hastaya bakma işidir; bu bakımdan hekimliğin yardımcısıdır. İnsanlar ufak-tefek hastalıklarını ayakta geçirebilirlerse de, bütün hastalıkları yatakta yatmadan kolayca atlatmak kabil değildir. Birtakım önemli, büyük hastalıklar vardır ki insanı, takatsiz düşürerek, yatakta yatmak zorunda bırakırlar. Bazı hastalıklarda hastalar kendilerini kaybeder, hastalığın en ağır günlerinde, çevrelerinden habersiz yatarlar, hattâ

  • 9 ŞUBAT 2017
  • 0

  Hasta Randevu Sistemi MHRS

  Online Hekim Randevu Sistemi Mhrs Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi                     Ankara 75. Yıl Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi                     Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi                     Ankara

  • 5 ŞUBAT 2017
  • 0

  Hasta Hakları Yönetmenliği

  HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler   Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “hasta hakları”nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum

  • 28 AğUSTOS 2017
  • 0

  Evde Çocuk Bakımı Projesi

  “Evde Çocuk Bakımı Projesi” Genişletiliyor, İstanbul ve Ankara da Projeye Dâhil Edildi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 06 Mart 2015 tarihinde pilot iller olarak belirlenen İzmir, Bursa ve Antalya’da uygulanmaya başlayan “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’’ ne İstanbul ve Ankara’da dahil edildi. Proje kapsamında 0-2